مینایی 2 – پوشش زیرین ( نیمه مات )

مینایی 2 – پوشش زیرین ( نیمه مات )

رنگ روغنی پوشش زیرین ( نیمه مات ) از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک است و به علت داشتن خاصیت ضد زنگ، پوشش مناسب وخشک شدن سریع برای حفاظت و رنگ آمیزی سطوح فلزی، گچی و چوبی به عنوان آستری به کار می رود. همچنین برای تهیه بتونه روغنی می توان از آن استفاده کرد.

رنگ بندی : سفید و الوان

بسته بندی : کوارت ، گالن و 5 گالن

کد رنگ: 100-117-121-125-139-146-148