مینایی – رنگ روغنی (نیمه براق)

مرکز پخش مینایی 2

مینایی – رنگ روغنی (نیمه براق)

رنگ روغنی نیمه براق از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با قابلیت پوشش مناسب و چسبندگی خوب برای حفاظت و رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان ، سطوح چوبی و فلزی بکار می رود. همچنین برای تهیه بتونه روغنی می توان از آن استفاده کرد.

رنگ روغنی نیمه براق

رنگ بندی : سفید و الوان

بسته بندی : کوارت، گالن و 5 گالن

کد رنگ: 200-213-217-218-220-221-225-236-239-241-244-260