مروارید (سینتولوکس) رنگ روغنی نیم براق

مروارید (سینتولوکس) رنگ روغنی نیم براق

رنگ روغنی نیم براق مروارید از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با رنـگ بنـدی متـنوع، قابلیـت پوشـش و چسـبندگی عالی، مقـاوم در برابر سـایش و حـلال های هیدروکربنی، رطوبت و شرایط مختلف آب و هوایی می باشد و برای حفاظت و رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان، سطوح چوبی و فلزی بکار می رود.

رنگ بندی : سفید و الوان

بسته بندی : ربعی، کوارت، گالن، 5 لیتری و 5 گالن

کد رنگ: 311-318-325-341-346-360