مروارید (سینتولوکس) رنگ روغنی مات

مروارید (سینتولوکس) رنگ روغنی مات

رنگ روغنی مات مروارید از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک است و به علت پوشش و چسبندگی عالی، خشک شدن سریع برای حفاظت و رنگ آمیزی سطوح فلزی، گچی و چوبی به کار می رود.

رنگ بندی : سفید و سیاه

بسته بندی : کوارت، گالن، 5 لیتری و 5 گالن

کد رنگ: 152-750