(سینتولوکس)رنگ روغنی اسپری

مرکز پخش رنگ روغن

(سینتولوکس)رنگ روغنی اسپری

رنگ اسپری با قابلیت پوشش، چسبندگی و براقیت عالی برای رنگ آمیزی و علامتگذاری سطوح چوبی، آجری، سیمانی، گچی و فلزی قابل استفاده می باشد .
زمان خشک شدن سطح رنگ 2 الی 4 ساعت بوده وخشک شدن مطلوب پس از 24 ساعت حاصل می گردد.

روغنی اسپری

رنگ بندی : سفید و سیاه

بسته بندی : کوارت، گالن، 5 لیتری و 5 گالن

کد رنگ: 2511-2611-2546-2646-2520-2521-2517-2541-2531-2530-2525-2539-2578