درباره ما

1394-تاسیس شرکت

خدمات

شرکت رنگ مرکزی خدمات ویژه ای را به مشتریان خود ارائه میدهد.

نحوه خدمات دهی شرکت رنگ مرکزی؛ این شرکت در سال 1395 خدمات خود را به صورت تلفنی و حضوری به انجام میرساند در صورتی که در سال 1398 سرویس دهی و انجام خدمات به شکل اینترنتی صورت میگیرد.

خدمات

شرکت رنگ مرکزی خدمات ویژه ای را به مشتریان خود ارائه میدهد.

نحوه خدمات دهی شرکت رنگ مرکزی؛ این شرکت در سال 1395 خدمات خود را به صورت تلفنی و حضوری به انجام میرساند در صورتی که در سال 1398 سرویس دهی و انجام خدمات به شکل اینترنتی صورت میگیرد.

1395-پذیرش تمامی سفارشات

پذیرش تمامی سفارشات به صورت تلفنی صورت میگیرد.

1396-گسترش فروش

امکان فروش به تمامی نقاط کشور

1397-ارسال مستقیم

ارسال بار به تمامی استان ها به صورت مستقیم

1398-تاسیس فروشگاه اینترنتی

تاسیس فروشگاه اینترنتی

برای رفاه حال مشتریان عزیز و سهولت در خدمات دهی، ثبت سفارش به صورت اینترنتی انجام میگیرد.